Kimlik Konuşmaları #001: İpek Ek

Kimlik etkinliği çerçevesinde Yard.Doç.Dr İpek Ek hocamız ile kimliği üç temel bazda ele alan ve mimari bağlamda şehri irdelememizi sağlayan bir konuşmalar serisi gerçekleştirdik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More from Tasarım Günlükleri

Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması

ÖZET Mimari üretim sürecinde görmeyi, mekânın algılanışı ve temsilinde diğer duyulardan üstün bir...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir