Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

 

baliesirbel.JPG

 

Yarışma Amacı: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu yarışma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu:

Yarışma arsası Balıkesir ili Karesi ilçesi, 2. Sakarya mahallesi sınırları içindedir ve mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Proje alanının uygulama görmemesi nedeniyle ada parsel numarası bulunmamaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması yapıldıktan sonra yeni ada parsel numarası verilecektir. Yarışmanın yeri bit.ly/balikesiryarismasi web adresinden görülebilir. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın tasarımıdır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın ilanı: 24 Haziran 2016, Cuma
 • Soru sormak için son tarih: 21 Temmuz 2016, Perşembe
 • Cevapların ilanı: 25 Temmuz 2016, Pazartesi
 • Projelerin teslimi: 27 Eylül 2016, Salı, 17:00
 • Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 29 Eylül 2016, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı: 1 Ekim 2016, Cumartesi
 • Kolokyum: 8 Ekim 2016, Cumartesi, 13:00

Yarışma Jürisi: 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Ali Özerk, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı
 • Mehmet Ali Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı
 • Ahmet Seydanlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı
 • Serkan Sınmaz, Şehir plancısı
 • Ceyda Özbilen, Peyzaj mimarı
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Alişan Çırakoğlu, Mimar
 • Deniz Dokgöz, Mimar
 • Can Elmas, Mimar
 • Ebru Erdönmez Dinçer, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Özcan Uygur, Mimar
 • Kerem Yazgan, Mimar
 • Hasan Elçi, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Evren Başbuğ, Mimar
 • Dilek Ekşi Akbulut, Mimar
 • Onur Yüncü, Mimar
 • Gürkan Özcan, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Aytekin Aktan, İnşaat teknikeri
 • İlknur Karabulut, Mimar
 • Elif Demiroğlu, Şehir plancısı
Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “Balıkesir BB Binası Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır.
Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Elden teslimat ya da kargo ve posta yolu ile gönderim yapılabilir.
 • Adres: Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25
Ödüller:
 • 1. Ödül: 100.000 TL
 • 2. Ödül: 70.000 TL
 • 3. Ödül: 50.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL

Satınalma olarak kullanılmak üzere jüri emrine 20.000 TL ayrılmıştır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.
More from Tasarım Günlükleri

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Erdem Çetin

“Zaman içinde göç eden yapılar” Göç ve göç ile ortaya çıkan kimlik...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir