Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

1- Yarışmanın Amacı

“Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

2- Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Çaycuma Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

3- Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Yeni Mahalle sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Çaycuma Belediyesi’ne ait olan 40 ada, 268 ve 270 parselde bulunmaktadır.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Çaycuma Bilim Merkezi’nin tasarımıdır.

4- İdarenin İletişim Bilgileri

Çaycuma Belediyesi

Atatürk Bulvarı No: 2 Çaycuma, Zonguldak

+90 372 615 4944

bilimmerkeziyarismasi@caycuma.bel.tr

www.caycuma.bel.tr

Çaycuma Belediyesi, Halkbank Çaycuma Şubesi IBAN: TR 50 0001 2009 8090 0007 0000 17

5- Yarışmaya Katılım Koşulları

 •  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 •  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 •  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 •  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 •  Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarakkatılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 •  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 •  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasındaolmamak
 •  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Çaycuma Bilim Merkezi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

6- Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

 •  Bülent KANTARCI, Çaycuma Belediye Başkanı
 •  Zühtü Fuat KALAYCI, Mimar & Çaycuma Belediye Meclisi Üyesi
 •  Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
 •  Ömer YILMAZ, MimarAsli Jüri Üyeleri
 •  İlke BARKA, Mimar
 •  Devrim ÇİMEN, Mimar (Jüri Başkanı)
 •  Semra UYGUR, Mimar
 •  Rahmi UYSALKAN, Mimar
 •  Olcay AYDIN, İnşaat MühendisiYedek Jüri Üyeleri
 •  Emre ŞAVURAL, Mimar
 •  Hakan EVKAYA, Mimar
 •  Atilla TEKİN, İnşaat MühendisiRaportörler
 •  Soner DEMİR, Peyzaj Mimarı
 •  Cansu VARDAN, Mimar
 •  Timuçin PAK, Peyzaj Mimarı
 •  Elif DEMİROĞLU, Şehir Plancısı
 • 7- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
 • Yarışma dokümanları elektronik ortamda ve/veya internet üzerinde yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:
 1. Yarışma Şartnamesi
 2. İhtiyaç Programı
 3. Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler:3.1. İmar planları
  3.1.1.1/5000 ölçekli nazım imar planı 3.1.2.1/1000 ölçekli uygulama imar planı3.2. Plankote
 3.3. Halihazır

 3.4. Zemin bilgileri 3.5. Fotoğraflar

3.5.1.Fotoğraf anahtar paftası
3.6. İklimsel veriler
3.7. Ek belgeler
3.8. Proje alanı hava videosu linki: youtu.be/hozPwNibBmo

4. Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi
Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

8- Yarışmacılardan İstenenler

Çizimler

 •  Vaziyet planı: 1/1.000
 •  Plan, kesit ve görünüşler: 1/200Zemin kat planı yakın çevre ilişkilerini gösterir biçimde çizilecektir. Mahal isimlendirmelerimekan içlerinde yazılarak verilecek; numaralandırılmayacaktır.
 •  Sistem kesiti: 1/50
 •  Yapıyı ifade edecek 3 boyutlu görseller.Tüm çizimler Mimarlar Odası çizim ve sunum standartlarına uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Vaziyet planı ile planlar aynı bakış yönünde çizilecektir.Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve ŞekliPaftalar A1 boyutunda olmalıdır. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı maksimum 3 adettir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Bütün paftaların A3 e küçültülmüş formatta teslimi yapılacaktır.

  Maket

  1/500 olarak hazırlanacaktır. Boyutu A4 olmak üzere müellifin uygun göreceği yerden hazırlanacaktır. Hazırlanan maketin yeri vaziyet planında gösterilecektir.

  Raporlar

 •  Mimari rapor: Mimari konseptin açıklanmasına paralel olarak makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, aydınlatma, sürdürülebilirlik ve akustik ile ilgili temel yaklaşım ve kabuller bu raporda anlatılacaktır.
 •  İnşaat mühendisliği raporu.
 •  Peyzaj mimarlığı raporu (Pafta üzerinde de verilebilir).Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD içinde dijital olarak da teslim edilmelidir.
More from Tasarım Günlükleri

Kavramlar Dizisi #002: Kimlik

Tasarım Günlükleri olarak, tasarım alanında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, her yıl bahar...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir