Yrd.Doç.Dr. Ayşe Erdem Çetin

“Zaman içinde göç eden yapılar”

ayse_cetin

Göç ve göç ile ortaya çıkan kimlik kayıpları dünya üzerinde belirli aralıklar ile hep var olduğu halde günümüzde daha etkin bir sorun olarak yaşanmaktadır. Göçlerin daha yoğun olması veya daha geniş alanları etkiliyor olmasından çok iletişim olanaklarının gücünden kaynaklanan bu farkındalık kayıpların etkisini de arttırmaktadır.

Göç ile oluşan kültür kayıplarının bireylerden toplumlara geçen olumsuz etkilerinden mimari ve tarihi kültür varlıkları da etkilenmektedir. Önlenmesi ve onarımı için farklı disiplinlerin iş birliğini gerektiren yapısal bozulmalarda, koruma onarım için yapılan çalışmaların geriye dönüşüme olanak veren ve sürdürülebilir öngörüler olması gerekmektedir.

Toplumsal değişimler etkisi ile yüzyıllar boyu aynı alanda yer aldıkları halde göçten etkilenen ve değişime uğrayan yapılarda zamanın içinde kendi göçlerini yaşamaktadır.

Söyleşide göç ile değişen yaşam ve kültür farklarının yapılar üzerindeki değişiminin korunması kararları, yapı kullanımlarının sürdürülebilirliği başlıkları altında koruma ve onarım ilişkisi irdelenecektir.

Assistant Prof.Dr. Ayşe Çetin
Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Traditional Turkish Arts Department

More from Tasarım Günlükleri
Perşembe Buluşmaları
Perşembe Buluşmaları, Tasarım Günlükleri tarafından, her Perşembe saat 16:00 ile 22:00 arasında,...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir