Kavramlar Dizisi #002: Kimlik

Tasarım Günlükleri olarak, tasarım alanında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, her yıl bahar ve güz dönemlerinde Kavramlar Dizisi ana başlığı altında interdisipliner atölye çalışmaları yürütmekteyiz. Bunlardan ilki olan ‘Göç ve (…) Etkinliğini’ 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirdik. Kavramlar Dizisi’nin ikincisini de 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezinde yürüteceğiz.

Temel amacı, farklı meslek prensiplerinden akademisyenlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan kişilerin bir araya gelerek, belirlenen kavramı farklı perspektiflerden incelemeleri ve kolektif bir çalışma süreci izlemeleri olan Kavramlar Dizisi etkinlikleri, iki günlük bir süreç içinde düzenlenir. Etkinliklerin ilk günü, farklı meslek prensiplerinden hocalarımızın mevcut tema doğrultusunda yaptığı söyleşiler ile geçer. İkinci gününde ise katılımcılardan oluşturulan karma gruplar ile bir atölye süreci yürütülür.

poster_kimlik

 

Kimlik Etkinliği

Kimlik, insanı, toplumu, mekanı, doğayı hatta bir nesneyi birçok farklı açıdan tanımlayan niteleyici bir üst kavramdır. İnsanlığın varoluşundan bugüne değin, insanoğlu kendini ve çevresini tanıma, anlamlandırma sürecindeydi. Günümüz çağı sahip olduğu birikim ve donanım ile birlikte kimliğini tanımaktan öteye geçmiş,kimlik kavramının  yansımalarının insana,mekana ve tabiata birçok alanda  yapım ve yıkımlarıyla varlığının ehemmiyetini göstermiştir.

Kimlik etkinliği ile hedefimiz; şehrin zamanla, mekânsal ve kültürel birikimle taşımakta olduğu kimliği ve buna etki eden farklı etnik, dinsel vb. grupların sosyolojik, psikolojik bağlamda bu mekanlara etkisini; birey, grup, cemaat gibi sosyal topluluklarda kimlik kavramı ve bu kimlik kavramının dışa yansımalarını inceleyerek bu doğrultuda somut veya soyut ürün odaklı çözüm üretmek ve sunmaktır.

Bu bağlamda; etkinlik gününden önce, etkinlik bloğundan katılımcılara kimlik kavramı hakkında ilk fikirleri vermek ve etkinlik tarihine kadar tema bağlamında belli bir birikim sağlamak için etkinlik sayfası üzerinden makale, belgesel-film, analiz, inceleme yazıları paylaşımları yapılarak bir sanal tartışma ortamı oluşturulacaktır.

Farklı meslek dallarını buluşturmayı hedefleyen iki günlük etkinlik süresince; ilk gün alanlarında uzman farklı meslek dallarından konuşmacıların yapacağı konuşmalar ve soru-cevap akışı ile konu üzerinde analiz ve sorun tanılama sürecinde olacağız. İkinci gün ise; farklı meslek dallarındaki katılımcılardan oluşturulacak karma gruplar bu noktada ürün odaklı çalışarak çözüm arayışında olacak ve yeni önergelerle final sunumlarını yapacaklardır.

Etkinlik bloğundan yapılacak paylaşımlardaki hedef; katılım destekli olarak kolektif bir bilgi birikimi oluşturmaktır. Destek olmak isteyen kişiler için iletişim adresi: info@tasarimgunlukleri.com

Etkinlik sayfası: http://www.tasarimgunlukleri.com/category/kavramlar-dizisi/kimlik/

More from Tasarım Günlükleri
Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması
ÖZET Mimari üretim sürecinde görmeyi, mekânın algılanışı ve temsilinde diğer duyulardan üstün bir...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir