Yer Üzerine Kavramsal Bir Okuma Denemesi

. Ezgi TUNCER GÜRKAŞ

Ömür BARKUL

ÖZET

Mimarlık bilgi ve üretim alanı, nesne haline getirdiği mekana odaklıdır; öznesi olan toplumu merkezinin dışına atmış gibi görünür. Halbuki toplum-mekan sarmalı parçalanabilir bir bütün değil, iç içe geçmiş, içeriden okunabilecek bir ağ örgüsüdür. Mekanın tekil bir bakış açısıyla ele alındığı disiplinde, mekanın kapsamını, sadece fiziksel olanları değil, zihinsel ve deneyimsel pratikleri de içine alacak şekilde genişleten “yer” kavramının önemi çabuk tüketilmiş hatta tam da anlaşılmamış gibidir. O nedenle, bu makale, “yer”in, mekandan farkını, barındırdığı anlamları, mekanla, bedenle ve özneyle ilişkisini kavramsal araçlarla tartışmayı, mimarlık pratiğinde unutulan “özne”yi hatırlatmayı hedefler.

Makalenin tamamını okumak ve indirmek için :YER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR OKUMA DENEMESİ

More from Tasarım Günlükleri
Mimari Projelerde Tasarım Konseptinin Anlamı
THE MEANING OF DESIGN CONCEPT IN PROJECTS of ARCHITECTURE Prof.Dr. Tayfun Taner...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir