Etkinlik Programı

Etkinliğin ilk günü, mevcut tema ile ilgili temeli sağlamlaştırmak için söyleşiler yapılacak, ikinci gününde ise bu doğrultuda bir atölye çalışması yürütülecek.

More from Tasarım Günlükleri
Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması
ÖZET Mimari üretim sürecinde görmeyi, mekânın algılanışı ve temsilinde diğer duyulardan üstün bir...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir