İzmir Büyükşehir Belediyesi “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı” Tasarım Yarışması

 

borkluce_afis

YARIŞMANIN AMACI;

  Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan Börklüce Mustafa’yı ; tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında etkinlikler düzenlenecektir. Yerelde uzun yıllardır yapılan buluşmalarla Börklüce Mustafa ve savunduğu değerlere sahip çıkılmıştır. Bu kez yapılacak etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan değerleri aktaracak kalıcı eserler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma için belirlenen alanda; mekanın zengin tarihsel geçmişinin ve yukarıda anılan kavramların yansıması olarak; kent kültürüne katkıda bulunacak, bu kavramların paylaşıldığı, geliştirildiği etkinliklerin ve buluşmaların odağı olacak, kentin var olan doku ve ölçeğine duyarlı, çevresi ile birlikte tasarlanmış özgün bir sanat yapıtı elde edilmesi beklenmektedir. Yarışma alanı için yapılacak heykel ve alan tasarımın bir sanat yapıtı-yaşam alanı olarak ele alınması, kentsel yaşam ve kent kültürünün bu yapıtla etkileşimi, kent halkını birleştirici kaynaştırıcı bir unsur olarak bu estetik odağın ifade ettiği ve yukarıda sayılan değerlerin paylaşılıp geliştirildiği etkinliklerin merkezlerinden biri olması beklenmektedir.

Yarışma bir heykel yarışması olup, malzemesi serbesttir. Yarışmanın konusu olan heykel, İzmir Karaburun adresinde yer alan 52 ada 40 parsel ve çevresi için, ekli krokide yarışma alanı sınırları verilen alan kapsamında tasarlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 05 Ekim 2015
 • Soru sormak için son gün: 05 Kasım 2015 Saat 17:00′ ye kadar
 • Yanıt vermek için son gün: 20 Kasım 2015
 • Teslim için son gün: 05 Ocak 2016 Saat 17:00′ ye kadar
 • Jüri değerlendirme çalışması: 06 Ocak 2016
 • Sonuçların ilan edilmesi: 11 Ocak 2016
 • Ödül Töreni ve Kolokyum: 18 Ocak 2016

JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
 • Ahmet ÇAKIR (Karaburun Belediye Başkanı)
 • Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Doç.Dr. Alp Yücel KAYA (Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Tarih Koordinatörü )
 • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Can AYSAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

Asıl Jüri Üyeleri

 • Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)
 • Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)
 • Doç. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Eşber KARAYALÇIN (Heykeltıraş)
 • Metin KILIÇ (Mimar)
 • Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Cumhur Yalım ERÇETİN (Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Yrd. Doç. Dr. Yarkın BİÇER (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Yrd. Doç. Derya BARAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)
 • N. Affan BIYIKLI (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürü, Mimar)
 • Şenay KOCATOROS (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Şehir Plancısı)

Raportörler

 • Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)
 • Yücel Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)
 • Fatma DÖNMEZ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Seramik Teknikeri)

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma heykeltıraşlar, tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancılarının katılımına açıktır. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Yarışma alanının özelliği nedeniyle disiplinlerarası bir çalışma zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
 • Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesiwww.borklucemustafaheykelyarismasi.org internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
 • Şartname bedeli 20 TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması Şartname Bedeli’ açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) adet tasarım ile katılabilir.
 • Tasarımın 1/50 ölçekli (100×120 cm ölçülerinde) model/maketi verilecektir. (sergilemeye hazır biçimde teslim edilmelidir)
 • Yarışmacı ayrıca istediği bir ayrıntı veya eleman/elemanların ek model/maketini, istediği ölçekte gönderebilecektir.
 • Yarışmacılar tasarımın çevresel ilişkilerini ve yakın çevre düzenlemesini gösteren 1/50 ölçekli vaziyet planı verecektir. Yarışmacılar gerekli gördüğü tüm sunum (plan, kesit, görünüş, üç boyutlu ve serbest çizim teknikleri vb.) tekniklerini kullanabilir
 • Tasarımın yaklaşımlarını ve ilkelerini, teknik detaylarını ve maliyetine yönelik bilgileri içeren açıklama raporu verilecektir.(İsteyen yarışmacılar bu rapor formatını geliştirerek bir tanıtım kitapçığı oluşturabilirler).
 • Tüm çizimler A0 boyutlarında, sert malzeme (tercihen fotoblok) pano olarak teslim edilecektir. Sağ alt köşelerinde asılma şeması verilecektir. Tüm rapor ve metinler Times New Roman font kullanarak ve 12 punto olarak yazılacaktır.
 • Ayrıca tüm çizimler pdf formatında, raporlar word formatında, görseller 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf formatında, yüksek kapasiteli taşınabilir bellek içinde (belleğe de rumuz yazılarak) teslim edilecektir.
 • Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru, en geç 05.01.2016 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışmanın her iki aşaması için sanatçılar önerilerini ambalajlı paket içinde elden ya da kargo yoluyla aşağıda belirtilen adrese alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir
 • Adres: Gazeteci Ümit Deniz Sok. No:6 3. Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul

ÖDÜLLER

Başarı Ödülü

 • Birinci için net 50.000 TL
 • İkinci için net 30.000 TL
 • Üçüncü için net 20.000 TL

Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL

Satınalma Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Şartname
 • Adres : ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir
 • Telefon : 0232 2931090-2931101
 • E-posta : info@borklucemustafaheykelyarismasi.org
 • İnternet sitesi : www.borklucemustafaheykelyarismasi.org
More from Kadriye Köseoğlu

Bornova Belediye Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın konusu, Bornova Belediye Binası ile çevresinin tasarlanmasıdır.   YARIŞMANIN AMACI “Bornova...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir