Göç ve (…) Etkinliği

afis_5_1

Göç, insanlığın varoluşundan günümüze değin  içerdiği politik, sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik etmenlerden dolayı küresel bir hal içinde, önüne geçilemeyen  ve ciddi kayıplara yol açan bir noktaya varmıştır. Bugün küresel dünyanın  endişe üstü yaşattığı göç, insanlık ayıbı olarak yer buluyor tarih sayfalarında. Komşumuz Suriye’deki iç savaş, 1960’lı yıllarda Almanya’ya yapılan işçi göçleri, dünyanın birçok yerindeki mülteci kampları, mevsimlik işçi göçleri, 90’lı yıllarda yaşanan doğudan batıya yapılan zorunlu göçler bugün göçün  yaşattığı ve tanık olduğumuz  örneklerden birkaçı sadece. Tanıklığımız ve taşıdığımız kolektif birikimi ile birlikte yeni jenerasyonun bu konuda sadece bir izleyici olmaktan ziyade, çözüm arayışı çabası içinde olması gerektiğine inanmaktayız. Bu sebeple;

Tasarım Günlükleri ekibi olarak bizler, 28-29 Kasım’da İzmir Mimarlık Merkezinde yapılacak olan Göç ve (…) etkinliği ile; konuya detaylı bir bakış sunarak, göç olgusunun sebep olduğu problemlere, ayağı yere basan, kalıcı çözümler sunmayı  hedeflemekteyiz. Bu sebeple, göçün yansımalarının bulunduğu tüm alanları (sosyal bilimler, mimarlık, hukuk, psikoloji) bir araya getirerek,  bu konuyu derinlemesine ele alacak, soyut veya somut ürün odaklı bir fikir atölyesi ortamı oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda, etkinlik bloğundan, katılımcıların  göç unsuru hakkındaki fikri temellerini sağlamlaştırmak ve etkinlik tarihi gelene kadar konuya hakim olmalarını sağlamak amacı ile mevcut tema doğrultusunda makale, belgesel-film, analiz, inceleme yazıları paylaşımları yaparak, bu paylaşımlar ile birlikte etkinlik sayfası üzerinden bir sanal tartışma ortamı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Farklı meslek dallarını buluşturmayı hedefleyen 2 günlük etkinlik süresince; ilk gün alanlarında uzman farklı meslek dallarından konuşmacıların yapacağı konuşmalar ve soru-cevap akışı ile konu üzerinde derinlemesine analiz  ve sorun tanılama sürecinde olacağız. İkinci gün ise; farklı meslek dallarındaki katılımcılardan oluşturulacak karma gruplar bu noktada ürün odaklı çalışarak çözüm arayışında olacak ve yeni önergelerle final sunumlarını yapacaklardır.

Etkinlik bloğundan yapılacak paylaşımlardaki hedef; katılım destekli olarak kolektif bir bilgi birikimi oluşturmaktır. Destek olmak isteyen kişiler için iletişim adresi: info@tasarimgunlukleri.com

Etkinlik sayfası: http://etkinlik.tasarimgunlukleri.com

More from Tasarım Günlükleri
Apaçık Bir Çağrı: Bize katılın!
Başta mimarlık ve iç mimarlık olmak üzere tasarım kavramının dokunduğu tüm alanları...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir