Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

“Soyadı Kültür olan Lüleburgaz” için, Lüleburgaz Belediyesi “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması”nı açmıştır.

Yarışmanın konusu;

İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 20.650 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı;

Mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

bb2f6664c4b205818de6f8894f5cc1dc

Yarışmaya Katılma Esasları:

1. Aşama için:

 •  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 •  Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,
 •  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 •  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 •  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 •  Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 •  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 •  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 •  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

2. Aşama için:

 •  Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,
 •  Akustik, statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık alma,
 •  Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan uzmanların ilgili Oda üyesi olması ve meslekten men cezası bulunmaması gerekmektedir.

“Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 •  Yarışmanın İlanı 20 Ağustos 2015, Perşembe
 •  Yer Görme 2 Eylül 2015, Çarşamba
 •  Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 4 Eylül 2015, Cuma
 •  Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 8 Eylül 2015, Salı
 •  Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 14 Ekim 2015, Çarşamba
 •  Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 19 Ekim 2015, Pazartesi
 •  Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi 23 Ekim 2015, Cuma
 •  İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 5 Kasım 2015, Perşembe
 •  İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 10 Kasım 2015, Salı
 •  İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi 11 Aralık 2015, Cuma
 •  İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 14 Aralık 2015, Pazartesi
 •  Sonuçların İlanı 17 Aralık 2015, Pazartesi • Sergi Tarihi: 18 Aralık 2015
 •  Kolokyum ve Ödül Töreni: 19 Aralık 2015

 

Danışman Jüri Üyeleri:

EMİN HALEBAK Makine Mühendisi,

Lüleburgaz Belediye Başkanı MURAT ERMEYDAN Peyzaj Yüksek Mimarı,

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı KEMAL SUNER Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi

MAHMUT TÜRKER Akustik Danışman

Asli Jüri Üyeleri:

BOĞAÇHAN DÜNDARALP Mimar (DEÜ),Jüri Başkanı

HÜSEYİN SİNAN OMACAN Mimar (İTÜ)

ALİ CENGİZKAN Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)

SEMRA UYGUR Yüksek Mimar (ODTÜ)

MURAT AKSU Yüksek Mimar (İTÜ)

ARZU KUTKAM NUHOĞLU Peyzaj Yüksek Mimarı (AÜ)

KANAT BURAK BOZDOĞAN İnşaat Mühendisi (Dr., EÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:

OZAN ÖZTEPE Yüksek Mimar (YTÜ)

SEDA BİLDİK ERDOĞMUŞ Yüksek Mimar (MSGSÜ)

NİLÜFER KART AKTAŞ Peyzaj Mimarı (Yrd. Doç. Dr., İÜ)

KADİR KILINÇ İnşaat Mühendisi (Dr., DEÜ)

Raportörler:

ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU Endüstri Mühendisi (DÜ)

ÖNCÜL KIRLANGIÇ YOLDAŞ Yüksek Mimar (MSGSÜ)

BURCU BAĞCI Mimar (LAÜ)

Ödüller

Birincilik Ödülü 70.000 TL

İkincilik Ödülü 60.000 TL

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL

Mansiyon 40.000 TL

Mansiyon 40.000 TL

Mansiyon 40.000 TL

 

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Şartname Temin Adresi: ”Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması ” Raportörlüğü Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Telefon numarası: (0288) 417 10 12 Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

 

More from Tasarım Günlükleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Katakekaumene Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU Yarışma düzenlenmesinin amacı bölgeyi görsel olarak belgelemek ve...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir