İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması

54659

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası’nın yakın çevresi ile birlikte çağdaş, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği erişilebilir bir yapı olarak, içinde bulunduğu bölgeyi yapısal ve sosyal anlamda geliştirecek şekilde tasarlanmasını öngören yarışmanın son başvuru tarihi, 28 Temmuz 2015.

Amaç

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması ile kültür, sanat, bilim ve çevre değerleri gözetilerek, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Kent ve kentlinin çok boyutlu kullanımına imkân tanıması arzulanan belediye hizmet binasının, gerek tasarım gerek inşa gerekse işletme yönleriyle teknolojinin getirdiği yeni ve akılcı çözümlere odaklanması, engelsiz tasarım, çevre ve enerji konularındaki hassasiyetiyle İzmir Konak Belediyesi yönetim anlayışının doğaya ve insana bakışının sembolü olması amaçlanmalıdır. Tasarlanacak yapının yakın çevresi ile kurduğu ilişki göz önüne alındığında, bölgesindeki kentsel gelişimin başlangıcı niteliğine sahip olması beklenmektedir. Proje alanının yakın çevresinde parseller için, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli plan notlarında verilen imar hakları saklı kalmak kaydıyla, kütle önerisi getirilmesi beklenmektedir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 29 Nisan 2015
Sorular için son gün: 29 Mayıs 2015
Cevapların İlanı: 4 Haziran 2015
Proje teslim tarihi: 28 Temmuz 2015

Jüri Asil Üyeleri
Cem SORGUÇ, Mimar (Jüri Başkanı), MSÜ
Nevzat SAYIN Mimar, EÜ
Ali Muzaffer TUNÇAĞ, İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ
Semra UYGUR, Yüksek Mimar, ODTÜ
Zehra AKDEMİR, Doç. Dr. Mimar, ODTÜ

Ödüller
Birincilik Ödülü: 50.000 TL
İkincilik Ödülü: 40.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL
Mansiyon (5 adet): 14.000’er TL

 

More from Tasarım Günlükleri

Etkinlik Programı

Etkinliğin ilk günü, mevcut tema ile ilgili temeli sağlamlaştırmak için söyleşiler yapılacak,...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir