Çuhadaroğlu Alüminyum 2015 Öğrenci Proje Yarışması

cuhadaroglu

Bu yıl 12.si düzenlenen Çuhadaroğlu Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması’na son katılım tarihi 6 Ekim 2015.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Gözlem yapısı tasarımı ile kast edilen; açık alanda konumlandırılacak, içinde yer alacağı coğrafya gözetilerek doğal yaşam, iklimsel dönüşüm, yaban yaşamı, gökyüzü vb. olaylarından yarışmacının seçeceği bir ya da daha fazlasının gözlemlenebileceği / izlenebileceği, sürdürülebilir bir yapı ve çevresinin tasarımıdır. Tasarımda gözlem / izleme işlevi asal olmalıdır. Yapı ayrıca, gözlemcinin kişisel ihtiyaç ve diğer temel gereksinimlerini de karşılayabilecek nitelikte ve korunaklı olmalıdır.

Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir ve malzeme tabanlı olan ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir. 

YER

Yarışmacı proje alanını Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olmak şartıyla kendisi seçecektir. Yarışmacılardan, çalıştıkları proje alanını seçme nedenlerini açıklamaları ve yer hakkında gerekli bilgi ve verileri (fotoğraflar, açıklayıcı metinler vb. ile) ayrıntılı bir şekilde sunmaları beklenmektedir. 

PROGRAM

Mimari program, gözlem konusu ve yere göre yarışmacı tarafından belirlenecek ve nedenleriyle açıklanacaktır. Alan sınırlaması yoktur. 

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

  • Yarışma Şartnamesi ve diğer dökümanlar web sitesinde yer alacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

Çizimler:

  • Genel yerleşim planı
  • Planlar, kesitler, görünüşler
  • Detaylar
  • Projeyi açıklayıcı görseller / perspektifler.

Yarışmacılar yukarıda istenen çizimleri gerekli gördükleri ölçeklerde, dikey kullanılmış A1 boyutlu paftalara, basılı (hard copy) ve foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edeceklerdir. Projeler en fazla iki adet paftada sunulabilir. 

Mimari Açıklama Raporu
Mimari açıklama raporu, projenin yere ait ve işlevsel özelliklerine, mimari yaklaşımlarına ve önerilen sistemin uygulanabilirliğine ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 750 sözcüğü geçmemelidir ve proje paftası üzerinde yer almalıdır. Rapor içinde, gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir.

 

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

2. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. 

3. 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu belgelemesi gereklidir. 

4. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla çalışmalarının ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.

7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar. 

8. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

 

Ödüller

1. Ödül 6000 TL

2. Ödül 4000 TL

3. Ödül 3000 TL

Mansiyonlar 1000 TL x 3 

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır.

 

 

YARIŞMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN.

 

 

 

More from Tasarım Günlükleri

Göç ve (…) Etkinliği

Göç, insanlığın varoluşundan günümüze değin  içerdiği politik, sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir