Bornova Belediye Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

bornova_yarisma.jpg

Yarışmanın konusu, Bornova Belediye Binası ile çevresinin tasarlanmasıdır.

 

YARIŞMANIN AMACI

“Bornova Belediye Binası Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım yapılırken, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Bornova Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışma konusu alan, İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 68 ve Gediz Cad. No: 23 adreslerinde yer almakta ve tapunun 9 pafta, 64 ada, 195-196 parsellerinde kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne aittir ve yaklaşık 21.720 m2 büyüklüğündedir. (Ek 2)
Yarışmanın konusu, bu alanda yer alacak Bornova Belediye Binası ile çevresinin tasarlanmasıdır.
Yarışmadan temel beklenti; nitelikli bir yerel yönetim binasının elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, kişilikli ortak yaşam alanlarının üretilmesidir. Dolayısı ile yarışmacılardan, kentin kolektif hafızasında yer tutacak, Bornova’nın daha kaliteli bir yapılı çevreye kavuşmasında daha sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek çözümler beklenmektedir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Bornova Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü: Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kat: 4 Daire: 45 Bornova / İZMİR
Telefon: 0 232 999 29 29 – 1782 / 1783 / 1785 / 1786
Faks: 0 850 202 35 01
E-posta: bornovayarisma@gmail.com

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön seçim şartnamesini ilanı: 20 Mayıs 2015
 • Ön seçime başvuru için son tarih: 17 Haziran 2015
 • Postayla portfolyo gönderimi için son tarih: 19 Haziran 2015
 • Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 25 Haziran 2015
 • Yer görme gezisi: 4 Temmuz 2015
 • Soru sormak için son tarih: 12 Temmuz 2015
 • Cevapların ilanı : 14 Temmuz 2015
 • Projelerin son teslim tarihi: 8 Eylül 2015
 • Postayla proje gönderimi için son tarih: 10 Eylül 2015
 • Jüri çalışması başlangıcı: 12 Eylül 2015
 • Kolokyum ve ödül töreni: 19 Eylül 2015

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Olgun ATİLA, Y. Mimar (Bornova Belediye Başkanı)
 • Buğra GÖKÇE, Dr. Şehir Plancısı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Zerrin GENÇTÜRK, Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı)
 • Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü)
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.)
 • Cem İLHAN, Y.Mimar
 • Sevil SARIYILDIZ, Mimar (Prof. Dr.)
 • Özcan UYGUR, Y.Mimar (Jüri Başkanı)
 • Ömer Zafer ALKU, İnşaat Mühendisi (Prof. Dr.)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Feyzal ÖZKABAN, Mimar (Dr.)
 • Murat ÖZYILMAZ, Mimar
 • Deniz ALKAN, Y. İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Sevinç EĞERCİOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü)
 • Özlem ŞENYOL KOCAER, Y. Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)
 • Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

Raportör Yardımcıları

 • Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)
 • Mehmet YİĞİTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime Başvuru için Son Tarih” olarak belirtilen günde, saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül: 60.000 TL
 • 2. Ödül: 50.000 TL
 • 3. Ödül: 40.000 TL
 • 1. Mansiyon: 25.000 TL
 • 2. Mansiyon: 25.000 TL
 • 3. Mansiyon: 25.000 TL
 • 4. Mansiyon: 25.000 TL
 • 5. Mansiyon: 25.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

More from Kadriye Köseoğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı” Tasarım Yarışması

  YARIŞMANIN AMACI;   Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak;...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir