Düşsel Bir Boşluğa Bırakılan Pencere :KOLAJ

Fransızca ‘dan dilimize geçmiş fakat bir türlü ehlileşememiş olan kolaj kelimesi, yapıştırma anlamına gelen ‘coller’ kelimesinden Türkçe’ye yatay geçiş yaparak kısaca ‘kesyap ‘ uygulamasına dönüşmüştür.Kolaj çok çeşitli materyaller kullanılarak bir yüzey üzerine nesnelerin yapıştırılmasıyla gerçekleştirilen bir resimleme tekniğidir. Fotoğraf, görsel, gazete-dergi kağıdı, cam, tahta, boya vb. hazır malzemeler tek tek ya da karışık şekilde de uygulanabilir. Bunlar, bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir ve yapıştırılır.

Kolaj ilk defa bilinçli olarak kübizm akımında kullanılmaya başlanmış. Kübizmin babalarından Georges Braque ve Pablo Picasso, 20. yüzyılın başlarında kolajı modern sanat içinde kullanmaya başlamışlardır. Her yerde ve herkeste kolaylıkla bulunabilecek malzemeler, ilk defa kübizmde sanatsal bir eser boyutunda ele alınmış ve uygulanmıştır.

Glass and Bottle of Suze, Pablo Picasso, Paris 1912-1913 (Josep Palau i Fabre, Picasso Cubism (1907-1917), Rizzoli, New York, s:299, 1990)
Glass and Bottle of Suze, Pablo Picasso, Paris 1912-1913 (Josep Palau i Fabre, Picasso Cubism (1907-1917), Rizzoli, New York, s:299, 1990)

Kolaj sadece yüzey üzerine materyal yapıştırmadan ibaret değildir elbette. Farklı sanat dallarında da bu teknikten söz edilebilir.Picasso ve Braque’ın geliştirmiş oldukları kolaj tekniği mimarlık kuramında da bir metafor olarak kullanılmıştır. Archigram grubu 1961 yılında Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron ve Michael Webb’ten oluşan bir grup genç İngiliz mimarlar tarafından kurulmuştur.  Sıkıcı projelere ve tekdüzeliğe karşı olarak kurulan Archigram grubu, eğlenceli kolajlarıyla dikkat çeker.

 

Untitled
Poligrata, Braque (Serge Fauchereau, Braque, Editions Elbin Michel Paris)
3
London (Archigram, A Guide to Archigram 1961-74, Academy Editions,Great Britain, s:378, 1994)
4
Monaco Underground (Archigram, A Guide to Archigram , Academy Editions, Great Britain, )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimari kolajların heterojen bir sunumunu yapan Nils Ole Lund’a göre de kolaj ,mimarlık mesleğinin özgün fikirlerini daha iyi ortaya koyabilmekte, güncel mimarlık anlayışına daha iyi hakim olmakta ve parçaların bir araya getirdiği bütünlük aracılığıyla yazılı sözcüklerden daha iyi anlatmaktadır.

 

5
Collage Architecture (Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture, Ernst&Sohn, Berlin, s:43, 1990)
6
Collage Architecture (Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture, Ernst&Sohn, Berlin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
Collage Architecture (Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture, Ernst&Sohn, Berlin)
8
Collage Architecture (Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture, Ernst&Sohn, Berlin,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel anlamda kolaj, birbirine hiç benzemeyen öğeleri biraraya getirerek anlamlı bir bütünlük oluşturma tekniğidir.Kolaj tekniği bu bütünlüğü ,içinden düşsel bir boşluğa bakılan bir pencere olarak kabul eder .Sizler de kendi pencerelerinizden bakarken kolajınızdaki görsel tasarlamayı tam bir özgürlüğe kavuşturursanız gerçek özgünlüğü de yakalayabilirsiniz.

Tags from the story
, ,
More from Selvi Alpdündar
Tasarımın Yapı Taşları: Tasarım Prensipleri ve Elemanları #002
TASARIM ELEMANLARI Tasarımın yapı taşları dizisinde 2.bölüme tasarım elemanları ile devam ediyoruz.Çizgi,şekil,form,mekan,renk,doku,desen...
Read More
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir