2015 Ytong Mimari Fikir Yarışması Başladı

ytong

Yarışmanın Konusu ve Amacı

“20 YIL SONRA BEN BURADAYKEN…”

Yapılı çevrenin bir parçasını yaratacak ve gelişimine katkıda bulunacak katılımcılardan, dünden bugüne mimarlık alanını etkileyen faktörleri inceleyerek kendi deneyimledikleri bir mekan için 20 yıl sonrasında dair öngörülerde bulunmaları beklenmektedir. Seçilecek alan, tasarım sürecini aktarabilecek şekilde katılımcıların bağlamla kuvvetli bir ilişki sağlaması amacıyla yaşadıkları ya da deneyimledikleri mekanlardan seçilmelidir. Böylelikle Konut-Sokak-Mahalle strüktürünü ve açık, yarı-açık ve kapalı mekan ilişkilerini hem mevcut durumdan hem de “kendilerinden” yola çıkarak, değişen teknolojik ve sosyal koşulları da dikkate alarak geleceğe dair yeniden kurgulamaları hedeflenmektedir.

Tasarım sürecinde katılımcılardan öncelikle kendi deneyimledikleri bir mekanın tasviri ve bu mekanın gelecekteki sosyal, teknolojik, mimari yapının nasıl olacağına dair bir senaryo yaratmaları beklenmektedir. Geçmişten günümüze bu alanlarda olan olumlu ya da olumsuz değişimlerin irdelenmesi ile mevcut yapıya eklemlenen, teknoloji ve sosyal strüktürün değişmesiyle yeni yaşam tarzlarına dair öngörülen mekanlar kurgulanmalıdır. Bu kurgu içerisinde her yönüyle sürdürülebilirlik ve insan odaklı tasarım katılımcılara yol gösterecek önemli anahtar kelimelerdir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Yarışmaya bireysel veya grup katılımı serbesttir, en fazla 3 kişilik ekip başvuru yapabilir. Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgelerini; mezunlar ise, mezun olduklarına dair diploma örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.

Katılımcıların yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ytongakademi.com/yarismalar adresinden kayıt olması ve kayıt işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gereklidir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Ödüller

Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü 3 gün 2 gece süreli Marsilya Mimarlık Gezisidir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte Aix en Provence Bölgesi’nde bulunan Château la Coste ziyaret edilerek, dünyaca ünlü mimar ve sanatçılar tarafından tasarlanan eserler görülecek, Marsilya kentinde mimarlık ve sanat deneyimlerinin paylaşılacağı bir gezi yapılacaktır.

Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurt dışı çıkış harcı, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 31 Mart 2015, Salı

Soru Sorma Son Tarih: 24 Nisan 2015, Cuma, saat 17:00

Forum Haftası: 20-30 Nisan 2015

Soruların Yanıtlanması: 30 Nisan 2015, Perşembe

Proje Son Yükleme Tarihi: 22 Haziran 2015, Pazartesi saat 17:00

Jüri Değerlendirme Toplantısı: 26-27 Haziran 2015

Sonuçların Açıklanması: 30 Haziran 2015

Marsilya Mimarlık Gezisi: 30 Ağustos-1 Eylül 2015

 

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Türk Ytong Sanayi A.Ş. (YTONG) tarafından düzenlenmektedir. YTONG adına sekreterya görevini üstlenen Yarışma Raportörlüğü’nün İletişim Bilgileri (adresi, web, e-posta adresi) aşağıdaki gibidir.

Kurum: Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Yarışma Raportörlüğü: Yapı-Endüstri Merkezi

Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Fulya / İSTANBUL

Telefon: 0 212 266 70 70 [Etkinlikler Bölümü]

Fax: 0 212 266 74 66

E-posta: raportor@yem.net

Web: www.ytongakademi.com/yarismalar

More from Beheşti Yaşar

Tasarımcının Gulyabanisi: Konsept

Konsept, tasarım öğrencilerinin öğrenim hayatlarının büyük bir bölümü boyunca ne olduğuna dair...
Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir