SWOT Analizi Nedir, Niçin Kullanılır?

swotanaliz

SWOT, kendi işinizi ya da hakkında değerlendirme yapmak istediğiniz bir kurumu eleştirel bir çerçevede incelemenizi sağlayan etkin bir analiz tekniğidir. Bu analiz, yapmış ve yapacak olduğunuz işi detaylı bir şekilde inceleme ve değerlendirme imkanı sağlar.
SWOT analizi, temelde şu dört soruyu içermektedir:

1)Strenghts-Kuvvetli Yanlar: Kurumun kuvvetli yanları nelerdir?

Kurumun hangi işleri iyi bir şekilde yürüttüğüne ve bu işleri yürütürken işle ilgili kaynaklarına erişebilme durumuna bakılarak kurumun sağladığı avantajların neler olduğu incelenir.

2)Weaknesses-Güçsüz Yanlar: Kurumun güçsüz yanları nelerdir?

Hangi işlerin iyi bir şekilde yürütüldüğüne ve bu işlerin daha iyi bir duruma getirilmesi için gereken adımlar nelerdir? Sorusu incelenir. Geliştirilmesi gereken yönlerin neler olduğu ve nelerden kaçınılması gerektiği araştırılır.

3)Opportunities-İmkanlar: Kurumun sektördeki olanakları nelerdir?

İyi fırsatlar nerede bulunur? Sizinle benzer profile sahip kurumların mevcut durumları nelerdir? Nasıl bir yol izlemektedirler? Çevrenizde gelişmekte olan süreçler ve eğilimler nelerdir?

4)Threats-Tehlikeler: Gelecekte kurumu bekleyen tehlikeler nelerdir?

İlerlemenizin önünde olan engeller nelerdir? Bunları önceden önlemenin yolları nelerdir?

SWOT analizi, kurum stratejisini belirleyebilmek için başvurulması gereken önemli bir yoldur. Bu sayede kurumlar potansiyel büyümelerini değerlendirebilir, onları bekleyen tehlikeleri önceden fark ederek gerekli önlemleri alabilir.
SWOT analiziyle ilgili bu kısa açıklamalardan sonra, bu tekniğin, herhangi bir şirketi olmayan ama imkanlar bölümünde bir kuruluş sahibi olmayı hayal eden mimarlık öğrencilerine faydalarını inceleyelim.
Tasarım süreciniz esasta var olan bir kuruluş için olacaksa, “Konsept jürisi” için yapmış olduğunuz SWOT analizi sizi o anda firmanın CEO’su yapar. Etkili bir sunumun yanı sıra başlangıçta yapılan bu analiz, tasarım dersinize konu olacak firmayı yakından tanıma imkanı verir.
SWOT analizi, mimarlık veya iç mimarlık öğrencilerinin araştırmalarında kullanabileceği bir başlangıç yöntemi olabilir. Yapılan analiz sonucunda belirlenen fırsatlar, tehlikeler, kuvvetli ve güçsüz yanlar konseptin proje üstündeki etkisinin sağlam temellere dayanmasını sağlar.

 

Tags from the story
, , ,
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir